Friday, April 19, 2013

Volunteer Co-ordinator Vacancy at Merseyside Polonia

More details here:

Merseyside Polonia aims to develop better relations between the Polish Community and local Merseyside residentsDear Friends!
We would like to share with you our good news.
Over the last few years Merseyside Polonia has been very active developing many new projects and reaching new audiences. Success of our events brought many new volunteers interested in being involved in our activities and with over 30 of them we felt there was a need for a Volunteer Coordinator. We wanted to be able to support Merseyside Polonia volunteers better, open up to them new opportunities through training as well as offer better volunteer management. So we decided to look for appropriate funding for such post.
Merseyside Polonia's application to Liverpool City Council Community Resource Unit was successful and we will be receiving funding for this financial year. It's a big step in the development of our organisation and we believe it will really help us grow.
From this April we have our new office space at Gostin Building - we hope to get it ready soon and invite you all for an open day.
The funding is for a Volunteer Coordinator and currently we are advertising this vacancy: please find more details on our website:
www.merseysidepolonia.com/vacancies
We would like to thank you all for your support and promise you to bring many more exciting events.
Hope to see you soon
Merseyside Polonia Team
Drodzy Przyjaciele!
Chcielibyśmy podzielić się z Wami dobrą wiadomością.
W ciągu ostatnich kilku lat Merseyside Polonia bardzo aktywnie rozwija wiele nowych projektów i dociera do nowych odbiorców. Sukces naszych spotkań przyniósł ze sobą wielu nowych wolontariuszy zainteresowanych zaangażowaniem się w naszą działalność i gdy doszło do ponad 30, to poczuliśmy, że jest zapotrzebowanie na Koordynatora Wolontariatu. Chcielibyśmy móc lepiej wspierać wolontariuszy Merseyside Polonia, otwierać dla nich nowe możliwości poprzez szkolenia, jak również oferując lepsze zarządzanie wolontariatem. Zdecydowaliśmy się poszukać odpowiedniego finansowania dla takiego stanowiska.
Wniosek Merseyside Polonia do Liverpool City Council Community Resource Unit został zaakceptowany i będziemy otrzymywać dofinansowanie na ten rok budżetowy. To duży krok w budowaniu naszej organizacji i wierzymy, że to naprawdę pomoże nam się dalej rozwijać.
Od kwietnia tego roku mamy biuro w budynku Gostin - mamy nadzieję, że niedługo będzie już urządzone i zaprosimy wszystkich na dzień otwarty.
Fundusz jest przeznaczony na stanowisko dla Koordynatora Wolontariatu i obecnie ogłaszamy nabór na tą posadę. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej:
www.merseysidepolonia.com/vacancies
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie i obiecujemy wiele nowych ciekawych spotkań.
Mamy nadzieję, że zobaczymy się wkrótce
Zespół Merseyside Polonia

No comments: