Friday, September 14, 2012

Premier Screening of the Officer's Wife - Merseyside Polonia

Merseyside Polonia with the cooperation of Kresy-Siberia UK would like to invite you to The Liverpool Premiere of THE OFFICER'S WIFE, a film of The Katyn Massacre during WW2.  There will be Q&A session with the Director Piotr Uzarowicz after the film.

The OFFICER’S WIFE will be introduced by the Consul General of the Republic of Poland Mr. Lukasz Lutostanski and screened in English.
The music score was composed by the Academy-Award winner Jan A.P. Kaczmarek who also Produced the film.

Join us on:

Thursday 20th September 2012
6.30 pm-9:30 pm
Picturehouse at Fact, 88 Wood Street,
Liverpool, L1 4DQ
Piotr Uzarowicz is an acclaimed Director of theater and film in Chicago and Los Angeles. The first time he heard about Katyn was in Polish history lessons in Saturday School in Chicago. At the same time he heard at home that his grandfather was killed at Katyn....

Piotr in one of the interviews said:
"That's what shocked me at this time was the fact that England and the United States knew about the Katyn massacre and had their huge part in hiding the truth. And in fact they are still doing this! I was very upset! I decided to make a film..."

The family tragedy that is a direct result of Katyn is rarely, if ever, discussed. Two million families (mostly wives, children and direct relatives of the murdered officers) were taken from their homes in Poland and deported to Siberia by the Soviets at the start of World War II. Over half were dead within one year. This documentary is their story. Today, the survivors’ journey leads to Strasbourg where the European Human Rights Court deliberates on the case of the murdered officers. With this in mind, the film plunges into the depths of the former Soviet Union to retrace the officers’ and families’ final footsteps and to bear witness to their last moments. But can any ruling really deliver justice and heal a family 70 years after the crime?

Tickets for this exclusive screening in price £8.80 you can book online:
http://www.picturehouses.co.uk/cinema/Picturehouse_At_Fact/film/The_Officers_Wife/show/g2varm/

Check our event on facebook: https://www.facebook.com/events/412333545490087/

For more information visit the official webside: http://www.theofficerswifemovie.com/

Merseyside Polonia Team

---------------------------------------

Merseyside Polonia we współpracy z Kresy-Siberia UK pragnie zaprosić Państwa na premierę filmu "ŻONA OFICERA", który prezentuje historie zbrodni Katyńskiej w okresie II wojny Światowej oraz na spotkanie z reżyserem Piotrem Uzarowiczem zaraz po projekcji.

Spotkanie zostanie otwarte przez Konsula Generalnego RP Pana Pana Łukasza Lutostańskiego.

"Żona oficera" będzie wyświetlana w języku angielskim.
Kompozytorem muzyki do filmu i producentem jest laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek.

Dołączcie do nas w:
Czwartek, 20 Września 2012
18:30-21:30
Kino Fact, 88 Wood Street,
Liverpool, L1 4DQ

Piotr Uzarowicz, wychowany w Chicago, mieszkający w Los Angeles reżyser, autor filmu dokumentalnego „Żona oficera”, o Katyniu usłyszał po raz pierwszy na lekcji historii w polskiej szkole sobotniej w Chicago. W tym samym czasie usłyszał w domu, że jego dziadek zginął w Katyniu.

W jednym z wywiadów Piotr powiedział:

"To, co mnie wtedy zszokowało, to fakt, że Anglia i Stany Zjednoczone wiedziały o zbrodni katyńskiej i miały swój potężny udział w ukrywaniu prawdy. I właściwie do dzisiaj nie mówią inaczej! Bardzo się zdenerwowałem! I pomyślałem o zrobieniu filmu."

Tragedia rodzinna, która jest bezpośrednim wynikiem Katynia rzadko, jeśli w ogóle, przedmiotem dyskusji. Dwa miliony rodzin (głównie żony, dzieci oraz bliscy krewni zamordowanych oficerów) zostały zmuszone do opuszczenia ich domów w Polsce i deportowane na Syberię przez Sowietów na początku II wojny światowej. Ponad połowa zmarła w ciągu jednego roku. Ten dokument jest ich historią. Dziś podróż wiedzie ocalałych do Strasburga, gdzie Europejski Trybunał Praw Człowieka obraduje nad sprawą pomordowanych oficerów. Mając to na uwadze filmowcy podążają w głąb Związku Radzieckiego krokami funkcjonariuszy i rodzin, próbują odtworzyć ich losy aż po ostatnie chwile. Chcą pokazać światu prawdę. Ale czy można mówić o sprawiedliwości, czy można uzdrowić rodzinę 70 lat po zbrodni?

Bilety na tę unikatową projekcje w cenie £8.80 można nabyć online:http://www.picturehouses.co.uk/cinema/Picturehouse_At_Fact/film/The_Officers_Wife/show/g2varm/

Odwiedźcie nas na  facebooku: https://www.facebook.com/events/412333545490087/

Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie filmu: http://www.theofficerswifemovie.com/


Honorata Mikolajew
Project Manager
Merseyside Polonia

Mobile: 07519070129
E-mail:  films@merseysidepolonia.com
www.merseysidepolonia.com
Facebook: Merseyside Polonia


General enquires:
Tel. 07531723006
E-mail:   info@merseysidepolonia.com

Address for correspondence:
22 Eastern Drive
Liverpool L19 0NB, England

Developing positive relations between
the Polish Community and local residents

Liverpool - Sefton - Wirral - Knowsley - St Helens


No comments: